© 2019, РУХАНИ ҚАЗЫНА. Все права защищены.

Тіл біліміне кіріспесі

 • Авторлары:Victoria Fromkin, Robert Rodman, Nina Hyams
 • ISBN:9781285079806
 • Тілі:English
 • Баспа: W. Norton & Company
 • Басылым жылы:2014
 • Бет саны:624

Авторлар туралы:

Америка тілшілері қоғамының президенті Виктория Фромкин бастаған ғалымдар тобының «Тіл біліміне кіріспесі» тілдік өзгеріс, тілді меңгеру, жазба тілдің негіздері, тіл және адам миы сияқты мәселелерді жаңаша талдайды.

Аннотация:

Атауы айтып тұрғандай «Тіл біліміне кіріспе» деп аталатын бұл кітап келешек филолог мамандарға, шет тілі филологиясында оқитындарға, жалпы оқырман қауымға лингвистика ғылымы жөнінде алғашқы мағлұмат беруді көздейді. 12 тараудан тұратын кітапта тіл ғылымы, фонетика, грамматика, морфология мен синтаксис мәселелері баяндалады. Тілдік өзгеріс, тілді меңгеру, жазба тілдің негіздері, тіл және адам миы сияқты жекелеген мәселелер де қамтылған. Бұл кітап «Тіл біліміне кіріспенің» оныншы басылымы болғандықтан, онда елеулі толықтырулар мен жаңалықтар бар. Бұл ақпараттың басым көпшілігі студенттерге лингвистика мәселелері жөнінде жүйелі білім алуға, бұқаралық ақпарат құралдарындағы талқылауға қатысуға және оқытушылар мен студенттерге маңызды лингвистикалық зерттеулерден хабардар болуға көмектеседі. Мұнда тіл және тілді пайдалануға қатысты көкейкесті мәселелерге де жауап табылады. Басылымдағы жаттығулар студенттердің материалдарды қаншалықты игергенін тексеруге мүмкіндік береді. Кітап тілші ғалымдарға, ағылшын тілін үйренушілерге, филология факультетінің студенттері мен оқытушыларына және тіл біліміне қызығатын жалпы көпшілікке арналған.

 • Автор:Victoria Fromkin, Robert Rodman, Nina Hyams
 • ISBN:9781285079806
 • Язык:English
 • Издательство: W. Norton & Company
 • Год издания:2014
 • Количество страниц:624

Об авторах:

Виктория Фромкин получила степень бакалавра экономики в университете Калифорния, Беркли. Магистерскую и докторскую степень по лингвистике она получила в университете Калифорнии, Лос Анджелес. Была членом факультета лингвистики в UCLA, начиная с 1966. Она заведовала кафедрой лингвистики, а с 1979 года по 1989 года – руководила магистерской программой в UCLA. В.Фромкин была приглашенным лектором в Стокгольмском, Кембриджском и Оксфордском университетах. С 1985 года Фромкин была президентом Лингвистического общества Америки, с 1988 года –  президентом Ассоциации магистерских программ, Председателем правления Академии Афазии.

Роберт Родман получил бакалаврскую степень по математике в университете Калифорнии, Лос Анджелес в 1961 году, магистерскую степень по лингвистике в 1971 году, затем докторскую степень в 1973 году. Он был преподавателем в университете Калифорнии в Санта-Крузе, в университете Калифорнии в Чапел Хилле, в Киотском индустриальном колледже и в Государственном университете Северный Каролины. Он специализируется в сферах лингвистической экспертизы, компьютерного анализа речи, определения и верификации речи.

Нина Хямс получила бакалаврскую степень по журналистике в Бостонском университете, магистерскую и докторскую в Городском университете Нью-Йорка. С 1983 года является членом факультета лингвистики UCLA. Основное направление ее работ – развитие синтаксических особенностей языка детей.

Аннотация:    

Учебник «Введение в языкознание» не требует от читателя специальной подготовки. Он создан для тех, кто намерен получить начальные знания по лингвистике. Учебник отличается тематическим разнообразием: понятие о человеческом языке, грамматика, фонология, язык и общество, освоение языка, языковые процессы, язык и человеческий мозг, письмо, компьютерная обработка языка. Рассмотрены также вопросы взаимосвязи языка с психологией, с когнитивными науками, с антропологией. Представлены проблемы обучения английскому языку как второму.

Издание предназначено для студентов высших учебных заведений и широкого круга читателей, интересующихся вопросами языкознания.